post

Den nya arenan

Plats för 5565 åskådare

Nya arenan erbjuder plats för 5500 åskådare. Arenan är utrustad med två läktare med tak, en på vardera långsida. Den största läktaren (A-läktaren) kommer att kunna rymma ca 2300 sittande gäster medan läktare B erbjuder 3200 platser, ca 2000 ståplatser och ca 1200 sittplatser.

Huvudentre Falkenberg Arena

I anslutning till läktare A kommer det att finnas två entrétorg med cykelparkering i nära anslutning. Vid läktare B är det entré för bortalaget med plats för bortalagets supporter-bussar. Läktare A innehåller omklädningsrum (för FFF och IF Böljan), ytor för media, säkerhet och service. Det är även här som Falkenbergs FF kommer att ha sina egna ytor, kansli mm. Läktare B kommer vara indelad i fyra olika sektioner; en med ståplatser för hemmalaget, två med sittplatser för hemmalaget och en med ståplatser för besökande laget. Falkenberg Arena är planerad så att det på sikt finna möjlighet att komplettera med ytterligare två läktarbyggnader, eller hyra in tillfälliga läktare vid behov. Det kommer finnas uppemot ett 50-tal tillgänglighetsplatser utspridda vid läktare A.

A-läktare Falkenberg Arena

Falkenberg Arena kommer att vara byggd i betong och limträ med bågformat tak över vardera läktare. Delar av fasaden kommer att vara utrustad med vridbara solceller. Utseendemässigt är Falkenberg Arena till stor del inspirerad av de fotbollsarenor som finns i Östersund och Åtvidaberg som är kommunens referensanläggningar.

Del av områdesplan Falkenberg Arena

Området som helhet

Falkenbergs kommun vill skapa ett grönt arenaområde med parkeringar och väl fungerande gång- och cykelstråk. Ambitionen är att området runt Falkenbergs ishall och Falkenberg Arena ska vara en attraktiv mötesplats för många och att platsen ska ge en positiv upplevelse av Falkenberg.

 

Läs mer om den nya arenan >>